FRISØR SPA

 

Frisør - Spa

”Vi har vært med på å utviklet et enkelt system som gjør det lett for deg å drive din Frisørsalong eller spa så du kan fokusere på dine kunder”

Medlemskort

 

Lojalitetskort gir deg en fantastisk mulighet for å tiltrekke nye kunder, bygge opp kundelojalitet og beholde dine kunder. Norshop Pro`s Lojalty er et enkelt markedsførings- og salgsfremmende verktøy, som gir deg større sjanse for, at kunderne kommer tilbake igjen og igjen.

Norshop Salon Pro tar seg av din business, slik at du kan ta deg av dine kunder.

 

Fra management til marketing, salg til rapportering, Norshop Pro software forsyner deg med de vertøy du behøver for å utvikle din forettning. Det er vår jobb å sørge for at alle dine daglige transaksjoner går enkelt og glatt, gjør at du kan konsentrere deg om det som virkelig er viktig, kundene i din forettning.

Klienter

 

Slå opp på klienter, produkt salg, behandlinger, betalingshistorikk. Bestillinger og avtaler under booking

Timeberegning ansatte

 

Klokke-inn / klokke-ut , time

beregningsmodul slik at man på en enkel måte holder orden på timene til ansatte elektronisk.

 

 

Gavekort

 

Norshop Pro håndterer helt automatisk dine gavekort elektronisk. Det vil si at det er slutt med papirgavekort og en sort bok med alle gavekortnumrene og saldo.

 

Gavekortløsningen håndterer det hele automatisk og sørger også for at salget av et gavekort blir bokført korrekt.

Rapporter

 

Alle rapporter kan printes ut eller exportert til Excel, PDF og Word dokument eller sendes online. til eks. regnskapskontor

Provisjoner

 

Lag flere forskjellige provisjons

beregninger på hver ansatt ved salg eller utførte behandlinger.

Innkjøp / Salg

 

Kjør lager rapporter over innkjøp, solgte, mest / minst solgte varer.

omsettnings oversikt over ansatte solgte varer, utførte behandlinger etc.

Avtaler / Bookinger

 

Bruk Norshop Salon Pro til å monitorere antallet avtaler som er booket inn i systemet.

Backoffice

 

Med Norshop Pro får du mulighet for å registrere data i real time, som du kan få adgang til hvor som helst ved bruk av fjærnstyring over internett. Det gir deg den fordel, at du hele tiden kan følge med i utviklingen i din forretning uten fysisk å være til stede. Så mister du ikke overblikket og kan reagere hurtig, selvom du er hjemme hos familien eller i et møte eller ferie i utlandet.

Hovedfunksjonene i Norshop Salon :

 

Enkel første-gangs setup prosedyre

Valg av dato format og valuta symbol

Opp til tre forskjellige avgifter på tjenester

Opp til tre forskjellige avgifter på salg

Klient database med felt for anmerkninger eller andre notater

Enkel POS modul

Grafisk avtale bok

Send SMS tekstmelding til klienter

Utstyrs avtale bok (for booking solsenger, Spa)

Flere behandlinger per avtale

Oversikt over klienter`s konto

Oversikt Lagerbeholding

Utskrift daglig av ansattes arbeidsoppgaver

Oversikt og søking på utstedte gavekort

Gavekort

Valg for å passordbeskytte innstillinger og andre kommandoer

Export av rapporter til andre aplikasjoner (eks. Excel)

Individuell avgiftsbehandling på hvert salgsprodukt

Valg for deling av betaling (eks. Kontant/Kort)

Print Firma logo på kvitteringene

Behandle tips

 

Valg for deling av betaling (eks. Kontant/Kort)

Print Firma logo på kvitteringene

Behandle tips

Behandle provisjoner til ansatte

Flagg bekreftet avtaler

Vis avtalebok for hele uken

Daglig avtaler summering

Venteliste avtaler

Standard lengder for behandlinger

Salong belaste kort

Selge ikke-lagervare

Mulighet for kreditkort integrasjon mot pc

Loggfører kontant utbetalinger fra kasse

Aksepterer depositum ved inngåelse av avtaler

Print barcode etiketter for varer og tjenester

Lojalitets skjema (eks. medlemsoversikt)

Over 50 forskjellige rapporter kan skrives ut

Klient konto balanse

Full oversikt over lageret til enhver tid

Timeliste modul for ansatte.