Support


  POS NORDIC NORSHOP 

   Vi leverer komplette butikkdata løsninger

              SupportKUNDE SUPPORT


Support Telefon: 900 64 820


Denne tjenesten er tilgjengelig Man- Fredag  kl. 11.00 -20.00

Vi gjør oppmerksom på at tjenesten er gratis for alle våre kunder

med gyldig betalt årlig brukerlisens.

For kunder uten gyldig årlig betalt brukerlisens ydes ingen form for service / support.

Vi minner om at all bruk av Norshop programvare uten at gyldig

brukerlisens er betalt er ulovlig i.h.t. våre leveringsbetingelser

og vil bli politianmeldt.Support Telefon / e-post / Online via Internet:


post@acntech.net eller via Teamviewer

Vi gjør oppmerksom på at tjenesten er gratis for alle våre kunder

med gyldig inngått og betalt årlig brukerlisens.

For kunder uten gyldig årlig betalt brukerlisens ydes ingen

form for service / support.


Brukermanualer:


E-post m.Pdf                  = kr. 0,-

CD pr. post                     = kr.150,-

Papirutgave pr.post        = kr.350,-


Timepriser Service Soft / Hardware:


Timepris verksted  per påbegynnt time             = kr.   950,-

Timepris ute hos kunde  per påbegynnt time    = kr. 1250,-

I tillegg kommer kostnader for kjøring etc.

 


Brukerlisenser:


All bruk av Norshop programvare betinger at brukerlisensavtale

er inngått med oss, og at årlig / månedlig betaling for denne

har funnet sted. Vi har 1 type brukerlisensavtaler.


Norshop pro Full brukerlisens.:

Dekker oppgraderinger, telefonsupport ubegrenset,

samt online tjeneste.

Dekker ikke reisekostnader til - fra brukerstedet.


Priser:


Norshop Pro Brukerlisens  per.mnd  = kr. 583,-

Brukerlisensavtalene faktureres årlig forskuddsvis.

Beløpet kan deles inn i 4 forskuddsvise faktura.

Ved kvartalsvis fakturereing tilkommer ekspedisjonsgebyr

stort kr. 200,- per faktura.


 

Garanti:


All hardware slik som: Pc, All-in-One systemer, tastatur, scannere

printere, display, Skjermer med og uten touch leveres med

1-års garanti fra kjøpsdato. Garantien dekker reparasjon på

vårt eller våre leverandørers verksted. Garantien dekker ikke

feil som er oppstått etter ukyndig bruk eller inngrep av produktet.

Garantien dekker ikke reparasjon ute hos kunde.

Ønskes reparasjon utført på stedet kan vi tilby egne supportavtaler

for dette, som dekker alle kostnader forbudet med reparasjon.

Be om tilbud!